โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-21

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม RL Retreat ทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหาร มทร.ล้านนา ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           วานนี้ (20 กรกฎาคม 2562) คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัตหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0
อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยกระดับการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่การค้ายุค 4.0  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องการจัดการและการทำตลาดปลานิลยุค 4.0 จากอาจารย์อวยพร  ต๊ะวัน การจัดทำบัญชี ต้นทุน ตอบแทน จากอาจารย์สุวิสา  ทะยะธง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา