โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้มอบให้อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้มอบให้อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอาจารย์พรรณราย  จันทยศ คุณยุพิน เลาหะวีร์ คุณรักษ์ดาว พริทชาร์ด อาจารย์ ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล ร่วมเป็นผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย (สนจ.ชร.)   นำสาส์นแสดงความยินดีและช่อดอกไม้มอบให้อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) ณ ห้องสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา