โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย  ณ ห้องสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา