โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงความยินดีกับรองคณบดีคนใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงความยินดีกับรองคณบดีคนใหม่ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา