โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562)เวลา 09.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา