โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-12

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562)เวลา 09.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 3 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


กลุ่มบริษัท พานพงษ์ไทย กรุ๊ป มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) คุณมงคลชัย  ดวงแสงทอง ผู้บริหารกลุ่มบริษัท พานพงษ์ไทย กรุ๊ป เข้าพบมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการ เชียงราย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ณ ห้องสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ราเชนทร์   ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ รองคณบดีด้านบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คุณรัญชนา  นำอินทร์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา