โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มบริษัท พานพงษ์ไทย กรุ๊ป มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กลุ่มบริษัท พานพงษ์ไทย กรุ๊ป มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณเนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) คุณมงคลชัย  ดวงแสงทอง ผู้บริหารกลุ่มบริษัท พานพงษ์ไทย กรุ๊ป เข้าพบมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการ เชียงราย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ณ ห้องสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา