โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย ประชุมแนวทางการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย ประชุมแนวทางการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้(9 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประธานการประชุมแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อมอบนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา