โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจแบะศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจแบะศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้(6 กรกฎาคม2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย ตัวแทนอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาและทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/drive/folders/19yjCLlwi-gWNAyFodAAaaX8nulhE-mRo?usp=sharing


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา