โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทีมงานบุคลากรกองการศึกษาเชียงรายและกองบริหารทรัพยากรเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อยินดีต้อนรับอาจารย์ธนากร สร้อยสรุวรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) และเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ได้ช่วงเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องรองอธิการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา