โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วานนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2562)  นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคุณผุสดี   สร้อยสุวรรณ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่าน (VDO CONFERENCE)  6 เขตพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหารส่วนการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ณ ห้องประชุมVDO CONFERENCE อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา