โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-28

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วานนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2562)  นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคุณผุสดี   สร้อยสุวรรณ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่าน (VDO CONFERENCE)  6 เขตพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหารส่วนการ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ณ ห้องประชุมVDO CONFERENCE อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย    >> อ่านต่อ


กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สำหรับการจัดประเพณีประชุมเชียร์นั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่นักศึกษารุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นระเบียบ มีวินัย มีความภาคภ... >> อ่านต่อ


รับน้องใหม่ ประจำปี 2562 สรงน้ำพระเจ้าทันใจขอพร ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 07.00 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้กราบสักการะบูชา ขอพรองค์พระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา