โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สำหรับการจัดประเพณีประชุมเชียร์นั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่นักศึกษารุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีความเป็นระเบียบ มีวินัย มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันฉันพี่น้อง โดยมีการจัดกิจกรรมลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ โดยไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา