โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยฯการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งหารือเรื่องหลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา