โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในช่วงเช้าคุณสุระพงษ์  โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา มาพบปะพูดคุยแนะนำสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษา  และในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายธรรมะจากพระมหาวันพรรษา  ผาสุโก และในพรุ่งนี้(23 มิถุนายน 2562) จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎจราจร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และการบรรยายเรื่อง รู้จักและการป้องกันตัวจากโรงติดต่อ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา