โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-22

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งในช่วงเช้าคุณสุระพงษ์  โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา มาพบปะพูดคุยแนะนำส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา