โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการรอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบอกเล่าประสบการณ์ WIL โรงเรียนโรงงานจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการรอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบอกเล่าประสบการณ์ WIL โรงเรียนโรงงานจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บอกเล่าประสบการณ์ WIL โรงเรียนโรงงานจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" ภายใต้โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (โรงเรียนในโรงงานเบญญาแทรคเตอร์) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา