โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-12

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการรอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบอกเล่าประสบการณ์ WIL โรงเรียนโรงงานจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
พุธ 12 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บอกเล่าประสบการณ์ WIL โรงเรียนโรงงานจัดการเรียนการสอนอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" ภายใต้โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (โรงเรียนในโรงงานเบญญาแทรคเตอร์) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 12 มิถุนายน 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,221,333.08 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหนึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา