โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่สองวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยอ.แผนกภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา เชียงราย







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา