โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-11

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562
อังคาร 11 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

             ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่สองวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยอ.แผนกภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา