โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ 5 เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกลอน รางวัล กวีศรีสุนทร ครั้งที่ 5 เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา