โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2562) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์จากแผนกภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา เชียงราย บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารศึกษาทั่วไป  มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา