โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงาน ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงาน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ทีมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงานเพื่อร่วมหารือ รับฟังคำชี้แจงและร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2562   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา