โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษา นายธนากร ยงสุวรรณ์  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 –25 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุม ซึ่งนักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต่อไป

            สำหรับโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์  (Thailand Robot Design Contest: RDC) นี้ เป็นโครงการสำหรับผู้มีความสนใจพิเศษด้านหุ่นยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์และทักษะ โดยจำลองจากการทำงานจริงที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา แบ่งปันความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรูปแบบเดียวกับในระดับนานาชาติที่ริเริ่มและจัดต่อเนื่องจนปัจจุบันโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา