โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-29

งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 29 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพ: อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท   >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562
พุธ 29 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษา นายธนากร ยงสุวรรณ์  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 –25 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุม ซึ่งนักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา