โลโก้เว็บไซต์ คณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 15.30 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562  เป็นโครงการที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการ และ ผู้เชียวชาญด้านต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแนะนำโครงการพร้อมทั้งเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นข้อมูล ให้ผู้ประกอบการสามารขอคำปรึกษาได้อย่างตรงจุดของปัญหาของผู้ประกอบการ โดยมี ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมต้อนรับ และรับฟังการเข้าร่วม รับฟังรายละเอียดของโครงการดังกล่าว  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา