โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ชไมพร   รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา