โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำสัญญาผู้รับทุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำสัญญาผู้รับทุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำสัญญาผู้รับทุน โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง (ทุนนัวตกรรมสายวิชาชั้นสูง) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการทำสัญญาและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่จะเข้ามาทำสัญญาในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา