โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 จัดให้มีการประชุมจัดเตรียมที่พักนักเรียนโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (อาคารอำนวยการ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา