โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-05-08

คณะกรรมการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 8 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 จัดให้มีการประชุมจัดเตรียมที่พักนักเรียนโครงการจัดการศึกษาไตรภาคีฯ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (อาคารอำนวยการ) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา