โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหน่วยสวัสดิการ เพื่อรับรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหน่วยสวัสดิการ เพื่อรับรองนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (30 เมษายน 2562) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 โดยได้หารือในเรื่องของการจัดหาที่พัก การรักษความปลอดภัย การกำกับดูแล และระบบสวัสดิการด้านอื่นๆให้กับนักเรียนทุน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา