โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย"  โดยมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเมืองเชียงราย" จาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสวนาโดย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์   เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา