โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 52 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 อัตรา แบ่งเป็น สาววิชาการ 38 อัตรา และสายสนับสนุน 23 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา