โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านา เชียงราย เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมขบวนอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านา เชียงราย เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมขบวนอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 6 เมษายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  ที่บริเวณบ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย โดยมี  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหลักนิยามในทางพราหมณ์-ฮินดู ยังความเป็นนิมิตสิริมงคลเสมือนการขออนุญาตรุกขเทวดาทั้งหลายที่ปกป้องรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ทำการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครตามเวลาฤกษ์ 11.52-12.38 น. โดยที่ตักน้ำทองเหลืองจำนวน 12 ครั้ง ได้ปริมาณน้ำร้อยละ 80 ของขันน้ำสาคร ก่อนขบวนรถเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะเคลื่อนไปยังบริเวณห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  เพื่ออันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังขบวนรถบุษบกแบบลากจูง ผ่านถนนธนาลัย ท่ามกลางประชนจังหวัดเชียงรายที่มาร่วมชมขบวนอย่างคับคั่ง ไปยังประตูทางเข้าวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในพระอุโบสถ การทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามโบราณประเพณี อย่างสมพระเกียรติ

cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา