โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (11  เมษายน 2562) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารงานสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายและตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักบริหาร มทร.ล้านนนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา