โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (11  เมษายน 2562) เวลา 8.30 น. งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยเป็นการสอบในระดับ ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรุ่นพี่มาร่วมต้อนรับน้องๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา