โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 8.30 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสายสมร  ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย วิพากย์แนวทางการขับเคลื่อนและให้เสนอแนะในการทำงานผลักดัน และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย (อจร.เชียงราย) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อหารือแนวทางการจัดระบบการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา