โลโก้เว็บไซต์ ตู้หางานอัจฉริยะ (Job Box) ณ ราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตู้หางานอัจฉริยะ (Job Box) ณ ราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (2 เมษายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายรับมอบตู้ ตู้หางานอัจฉริยะ (Job Box) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย นำมาติดตั้ง ณ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาและอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายรับมอบตู้ โดยตู้นี้จะแสดงผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถหางานที่ตรงกับความต้องการของตน เพียงใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการหางาน ภายในตู้บรรจุข้อมูลต่างๆ ครบครัน ซึ่งคนหางานสามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เพียงปลายนิ้วกดสัมผัสทำรายการ และจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการ ตู้หางานอัจฉริยะ หรือ Job Box ได้ที่ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1 (ข้างตู้ ATM ) ได้ตลอด 24 ชั่วโมงคะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา