โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-04-02

ตู้หางานอัจฉริยะ (Job Box) ณ ราชมงคลล้านนา เชียงราย
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วันนี้ (2 เมษายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายรับมอบตู้ ตู้หางานอัจฉริยะ (Job Box) จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย นำมาติดตั้ง ณ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาและอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายรับมอบตู้ โดยตู้นี้จะแสดงผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชนที่ต้องการมีงานทำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการประชุมคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนนัวตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
อังคาร 2 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวทุน/วิจัย

            วันที่  2 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคระกรรมการการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังพลด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ประจำปีการศึกษา 2562  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานการประชุมฯ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา