โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุม ไทยแลนด์ 4.0(Young Inventors) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุม ไทยแลนด์ 4.0(Young Inventors)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้(29 มีนาคม 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุม ไทยแลนด์ 4.0(Young Inventors) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.หาญศึก  เล็บครุฑ และอาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก อาจาย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นวิทยากรบรยายให้ความรู้เรื่อง "กระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา