โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (28 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ แบบมีส่วนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2562 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา