โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-03-28

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ MG Talent 2019 และโครงการวันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2019 (Project Day 2019)
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “MG Talent 2019” หลักสูตรการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม รายวิชานวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง รายวิชาการจัดการความเสี่ยง และรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (28 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ แบบมี... >> อ่านต่อ


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 มีนาคม 2562 มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินการของนักศึกษาในการออกฝึกงาน รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่การทำงานและแนวทางกรแก้ไขปัญหาในการทำงานเบื้องต้น >> อ่านต่อ


วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน ชื่อเรื่อง  :  วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน ราคากลาง : 15,286,038.67 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์ : 28 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562 สถานที่ติดต่อเ... >> อ่านต่อ


ประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (28 มีนาคม 2562) งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน รวมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา