โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 มีนาคม 2562 มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินการของนักศึกษาในการออกฝึกงาน รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่การทำงานและแนวทางกรแก้ไขปัญหาในการทำงานเบื้องต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา