โลโก้เว็บไซต์ วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ชื่อเรื่อง  :  วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน

ราคากลาง : 15,286,038.67 บาท

ระยะเวลาประชาวิจารณ์ : 28 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  ณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หน่วยพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร. 053-723972 ต่อ 1231

   2. ติดต่อทาง E-mail : kanungnart@rmutl.ac.th

   3. โทรสาร  :  053-723978

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่

1. แบบงาน 1

2. แบบงาน 2

3. ราคากลาง

4. ราคากลาง (Eexcel)

5. ขอบเขตงาน (TOR)

6. ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาวิจารย์

7. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนวิจารย์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา