โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (28 มีนาคม 2562) งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สายสนับสนุน รวมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา