โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนีย์ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนีย์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 สามารถดูรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่เวปไซต์ https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=3011

             ทั้งนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา