โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ดร.มงคล ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ปาริชาติ  วงค์ฉายา อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 210 แห่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์วิว 2 – 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา