โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-03-12

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ดร.มงคล ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ปาริชาติ  วงค์ฉายา อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่ว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา