โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (11 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office) โดยการประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก อาทิ สถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนการดำเนินงาน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา