โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วยศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา  โดยมีรายละเอียดทุนดังเอกสารแนบ 


 ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม
1. รายละเอียดทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา